Preventiemedewerker cursus

Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In kleine bedrijven mag de werkgever zelf de preventietaken uitvoeren.

De preventiemedewerker ondersteunt het bedrijf bij het veilig en gezond werken. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met wie de rol als preventiemedewerker op zich neemt, wat zijn positie in de organisatie is en welke preventietaken hij uitvoert.

De overheid geeft niet precies aan, hoe de werkgever de preventietaken moet invullen. Gezien de focus van de preventiemedewerker op veilig werken kan het handig zijn om gebruik te maken van de bhv-organisatie voor het uitvoeren van preventietaken. De preventietaken en de bhv-taken moeten worden uitgevoerd door medewerkers van het eigen bedrijf. Door de bestaande bhv-organisatie te gebruiken, kan de invoering van de preventietaken gemakkelijker gaan. Gebruik de bhv ook voor de preventietaken en andersom: laat daar waar nog geen bhv is, de preventiemedewerker ook meteen scholen tot bedrijfshulpverlener.
Een aandachtspunt bij de inzet van de bhv voor preventietaken is dat de bhv’er aandacht besteedt aan alle risico’s en niet de nadruk legt op zijn bhv-specialisme.


De cursus preventiemedewerker is gericht op de relevante wet- en regelgeving op het gebied van risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Het bijbehorende plan van aanpak en de arbotaken van de preventiemedewerker zijn ook onderdeel van de cursus.


In de cursus komen vijf thema’s aan bod:

- preventietaken en de Arbowet;
- de RI&E en het plan van aanpak;
- de invloed van medezeggenschap op preventietaken;
- de plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie;
- voorbeelden van het uitvoeren van arbomaatregelen.

Toelatingseisen
Er is geen vooropleiding vereist, iedereen kan deelnemen aan de cursus.

Duur cursus
De preventiemedewerker cursus duurt 1,5 dag, inclusief het examen.
Lesdag 1 van 8:30 uur tot 16:30 uur, inclusief lunch.
Lesdag 2 van 8:30 uur tot 12:30 uur, zonder lunch.

Eindtermen
Na het volgen van de cursus heeft de cursist kennis van de wijze waarop hij de preventietaken moet uitvoeren binnen de relevante wet- en regelgeving.

De handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker biedt praktische informatie en adviezen voor werkgevers, werknemers én voor preventiemedewerkers
In de theorietoets wordt bekeken of de cursist kennis heeft van:

- de betekenis van relevante artikelen uit de Arbowet voor de invulling van preventietaken;
- de betekenis van relevante artikelen uit de Wet op de Ondernemingsraden voor de preventiemedewerker;
- de eisen waaraan een RI&E en een plan van aanpak moeten voldoen;
- de rol van de medezeggenschap met betrekking tot de preventietaken;
- de rol, de positie en het takenpakket van een preventiemedewerker in een bedrijf;
- een mogelijke aanpak voor het uitvoeren van de arbomaatregelen.

Examen
Het examen bestaat uit een theorietoets met meerkeuzevragen.
LET OP! Hieronder plaatst u een reservering. Van de daadwerkelijke inschrijving ontvangt u een aparte mail vanuit ons systeem Visual. Als u na 48 uur nog geen mail heeft ontvangen, neem dan even contact met ons op via 0412-612830 of info@klingopleidingen.nl

Inschrijven preventiemedewerker cursus