Kleine Blusmiddelen

Soms loopt een beginnende brand ernstig uit de hand omdat er, bij het ontdekken van de brand, niet juist wordt gehandeld. 
Om dit te voorkomen is het van groot belang dat er binnen een organisatie voldoende personen aanwezig zijn die over de juiste kennis en inzichten beschikken om met de aanwezige blusmiddelen een beginnende brand te kunnen blussen.
Tijdens de cursus Kleine blusmiddelen wordt de cursist gewezen op de gevaren bij brand en wordt uitgelegd welke soorten blusmiddelen er zijn en hoe de verschillende blustoestellen werken.
Tijdens een praktijkgerichte training wordt geleerd hoe de cursist, bij een beginnende brand, de blustoestellen adequaat en veilig kan inzetten.

Inschrijven kleine blusmiddelen